lørdag 1. august 2009

Sarons Dal 2009Sarons dal 11-19.juli 2009
Det va ein utrolig god oplevelse å var i Sarons dal, som alltid! :) Men noge av det som skjedde i år va at ein av guttane som eg va gruppeleder for, blei frelst! :D ..det va heilt fantastisk! Ellers va der månge gode møter med David Hasseløy, som er utrolig god te å snakka te unge mennesker! Det skal du ha, David :) Han talte bl.a. om å sjå potensiale og muligheter i mennskers liv, noge som va heilt fantastisk! Det som han sa greib de ungdommane sine hjerter, og månge tok imot Guds Ord og blei frelst :) Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar